آموزشگاه مهندسی سایبرتک
( پیشنیاز دوره های آموزشی مهندسی شبکه ) CompTIA
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۱۶۶ +Network مهندس کرمی ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ روزهای زوج (۱۷:۰۰تا۲۰:۰۰) آشنایی با ویندوز ۳۰ ساعت ۳۳۰,۰۰۰ pay-icon
۱۶۷ +Network مهندس آژیده ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ یکشنبه و سه شنبه (۱۴:۰۰تا۱۷:۰۰) آشنایی با ویندوز ۳۰ ساعت ۳۳۰,۰۰۰ pay-icon
۱۶۸ +Network اساتید سایبرتک ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ پنجشنبه و جمعه (۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰) آشنایی با ویندوز ۳۰ ساعت ۳۳۰,۰۰۰‌ pay-icon

 

 

Microsoft
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۲۳۵ Microsoft SQL Design مهندس پیروز درحال ثبت نام سه شنبه و پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰) آشنایی با ویندوز ۵۰ ساعت ۸۵۰,۰۰۰ pay-icon
۲۳۸ Microsoft SQL Administration مهندس پیروز ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ سه شنبه و پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰) آشنایی با ویندوز ۵۰ ساعت ۸۵۰،۰۰۰ pay-icon
Cisco – CCNA
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۳۵۰

CCNA (R&S)v3 200-125

مهندس عقربی
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ پنجشنبه‌ و جمعه (۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰) +Network ۶۰ ساعت ۱,۰۲۰,۰۰۰ pay-icon
۳۴۳ CCNA (R&S)v3 200-125 مهندس جم زیور ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ روزهای زوج (۱۷:۰۰تا۲۰:۰۰) +Network ۶۰ ساعت
۱,۰۲۰,۰۰۰ pay-icon
Cisco – CCNP
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۴۲۸ CCNP (ROUTE) 300-101 مهندس آژیده درحال ثبت نام روزهای زوج(۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰) CCNA R&S ۵۰ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ pay-icon
۴۲۹ CCNP (Switch) ۳۰۰-۱۱۵ مهندس عقربی
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ جمعه (۰۹:۰۰تا۱۳:۰۰) CCNA R&S ۵۰ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ pay-icon
۴۳۰ CCNP (TShoot ) 300-135 مهندس غفاریان ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ جمعه (۱۴:۰۰تا۱۸:۰۰) CCNA R&S ۴۰ ساعت ۷۰۰,۰۰۰ pay-icon
۴۲۷ CCNP (Switch) ۳۰۰-۱۱۵ مهندس خرمن بیز
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ روزهای زوج(۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰) CCNA R&S ۵۰ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ pay-icon

 

 

HUAWEI
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۹۵-۰۶ کمپ ۳ روزه HCNA for Cisco Engineers اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ شنبه،یکشنبه،دوشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰) CCNA R&S ۲۴ ساعت ۶۷۵,۰۰۰ pay-icon
۹۵-۱۴ کمپ ۵ روزه HCNA اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ شنبه الی چهارشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰) Network+ ۴۰ ساعت ۱,۱۲۰,۰۰۰ pay-icon
۹۵-۱۵ کمپ ۵ روزه HCNP اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ شنبه الی چهارشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰) Network+ ۴۰ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ pay-icon
۹۵-۱۲ کمپ ۵ روزه HCNA اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شنبه الی چهارشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰) Network+ ۴۰ ساعت ۱,۱۲۰,۰۰۰ pay-icon
۹۵-۱۶ کمپ ۵ روزه HCNP اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ شنبه الی چهارشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰) Network+ ۴۰ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ pay-icon

 

Virtualization
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۶۳۸ Vmware vSphere 6.0 : Install,Configure,Manage مهندس جم زیور ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ پنجشنبه و جمعه (۱۴:۰۰ تا۱۸:۰۰) Network + ۴۸ ساعت ۱,۴۸۸,۰۰۰
pay-icon
۶۳۴ Vmware vSphere 6.0 : Design and Deploy اساتید سایبرتک ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ پنجشنبه (۱۴:۰۰ تا۱۸:۰۰) Optimize&Scale ۴۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ pay-icon
۶۴۰ Vmware vSphere 6.0 : Optimize and Scale مهندس جم زیور ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ یکشنبه و سه شنبه (۱۷:۰۰تا۲۰:۰۰) ICM ۴۸ ساعت ۱,۴۸۸,۰۰۰ pay-icon

 

 

Security
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۶۳۷ CEH V.9.0 اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ جمعه ( ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ) Security+ ۴۰ ساعت ۱,۰۴۵,۰۰۰ pay-icon

 

 

SQL Server
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۲۳۵ Microsoft SQL Design مهندس پیروز درحال ثبت نام سه شنبه و پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰) آشنایی با ویندوز ۵۰ ساعت ۸۵۰,۰۰۰ pay-icon
۲۳۸ Microsoft SQL Administration مهندس پیروز ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ سه شنبه و پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰) آشنایی با ویندوز ۵۰ ساعت ۸۵۰،۰۰۰ pay-icon

 

 

برنامه نویسی تحت وب
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۵۲۸ Front-End

(HTML 5- CSS 3- SEO- bootstrap- jQuery- JavaScript)

مهندس اسماعیلی
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ روزهای زوج (۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰) آشنایی با ویندوز ۳۶ ساعت ۵۴۰,۰۰۰ pay-icon
۵۲۹ اندروید مهندس حق وردی
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ یکشنبه و سه شنبه (۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰) آشنایی با ویندوز ۳۰ ساعت ۵۴۰,۰۰۰ pay-icon
۵۳۰ مقدماتی C# مهندس حق وردی
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰) آشنایی با ویندوز ۳۶ساعت ۵۰۰,۰۰۰ pay-icon

 

 

Linux
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۶۳۱ Linux LPIC 2 اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ روزهای زوج (۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰) Linux LPIC1 ۵۰ ساعت ۱,۲۱۰,۰۰۰ pay-icon
۶۴۲ Linux LPIC 1 اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ یکشنبه و سه شنبه (۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰) Network + ۵۰ ساعت ۱,۲۱۰,۰۰۰ pay-icon

 

 

دوره های ترکیبی
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۱۶۹ (Admin Pack (net-ccna-mcse-tmg مهندس کرمی
درحال ثبت نام روزهای زوج (۱۷:۰۰تا۲۰:۰۰) آشنایی با ویندوز ۲۰۰ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ pay-icon
۱۶۵ Network+ & CCNA مهندس غفاریان
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ روزهای زوج (۱۷:۰۰تا۲۰:۰۰) آشنایی با ویندوز ۷۰ ساعت ۱,۳۵۰,۰۰۰ pay-icon

 

 

کمپ ها و سمینارها
کد دوره نام درس نام استاد تاریخ شروع ساعت/روز تشکیل کلاس پیش‌نیاز مدت قیمت/تومان ثبت نام دوره
۱۰۰۴ CCNA R&S اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ شنبه تا پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا۱۷:۰۰ ) +Network ۴۸ساعت ۱,۰۲۰,۰۰۰ pay-icon
۱۰۰۸ Microtik اساتید سایبرتک ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ شنبه تا سه شنبه (۰۹:۰۰ تا۱۷:۰۰ ) +Network ۳۲ساعت ۶۵۰,۰۰۰ pay-icon
۱۰۰۳

Vmware vSphere 6.0 : Install,Configure,Manage

درحال ثبت نام
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ دوشنبه تا جمعه (۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰) +Network ۴۰ ساعت ۱,۴۸۸,۰۰۰ pay-icon
۱۰۰۵ CCNA Security اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ شنبه تا پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا۱۷:۰۰ ) CCNA R&S ۴۸ساعت ۱,۰۲۰,۰۰۰ pay-icon
۱۰۰۶ CCNA Wireless اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ شنبه تا پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا۱۷:۰۰ ) CCNA R&S ۴۸ساعت ۱,۰۲۰,۰۰۰ pay-icon
۱۰۰۷ CCNA Collaboration اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شنبه تا پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا۱۷:۰۰ ) CCNA R&S ۴۸ساعت ۱,۰۲۰,۰۰۰ pay-icon
۱۰۰۹ Installing and Configuring Windows Server 2012 اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شنبه تا پنجشنبه (۰۹:۰۰ تا۱۷:۰۰ ) +Network ۴۸ساعت ۷۰۰,۰۰۰ pay-icon
۱۰۰۲ +Network اساتید سایبرتک
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ چهارشنبه،پنجشنبه، جمعه(۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰) آشنایی با ویندوز ۲۴ساعت ۳۳۰,۰۰۰ pay-icon

 

لطفا صبر کنید

اعتبار و اصالت سنجی گواهی نامه سایبرتک

تلفن تماس: 86765000

آدرس: تهران - خیابان میرعماد - روبروی سفارت هند - پلاک 33

info@cybertech.ir

افتخارات سایبرتک
افتخارات سایبرتک
افتخارات سایبرتک
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سایبرتک میباشد...